Динаміка мінливості законодавства України породжує необхідність постійного відстеження та вивчення таких змін кваліфікованими фахівцями в даній сфері діяльності. Однак, не кожна компанія малої та середньої бізнес-ланки вітчизняної економіки має фінансову можливість утримувати на постійній основі у своєму штаті професіонала, який би забезпечив кваліфіковане юридичне супроводження ведення бізнесу компанії в правовому полі.

Правовий супровід бізнесу включає:

 • абонентське обслуговування
 • ведення установчої документації: ведення загальних зборів засновників, зборів акціонерів, складання протоколів їх проведення, внесення змін до установчих документів товариства у разі зміни засновників, зміні статутного капіталу, зміну юридичної адреси та інше.
 • супровід цивільно-правової документації: складання внутрішньої договірної бази і підтримка її в належному стані, надання юридичних висновків з потенційних цивільно-правових або господарських операцій, ведення в присутності клієнта переговорів з контрагентами з питань, пов’язаних з укладенням договору.
 • правова допомога по веденню кадрової документації: докладне консультування та супровід з питань трудового законодавства, складання цивільно-правових договорів з працівниками, складання трудових договорів з працівниками, складання необхідних наказів (про призначення, звільнення та ін), складання супутньої документації (правила внутрішнього розпорядку, штатний розпис та ін.)
 • представництво інтересів в суді, захист у випадку пред’явлення позову, аналіз перспективи судового позову, організація ефективної претензійної роботи, оформлення заперечень (відзиву) на позовну заяву
 • стягнення заборгованості та шкоди
 • оскарження актів контролюючих органів
 • досудове врегулювання спорів, правова експертиза договору, складання проектів договорів
 • захист у спорах з банками, звернення стягнення на предмет іпотеки, оспорення виконавчого напису, супровід виконавчого провадження, захист у випадку боргів
 • реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (ПП, ТОВ, ФОП, підготовка та внесення змін до установчих документів; зміна КВЕД; зміна засновників, директора)
 • податкові спори (консультації щодо оподаткування, участь під час проведення податкових перевірок, оскарження податкових повідомлень-рішень)
 • складання позовних заяв, претензій, апеляційних та касаційних скарг, клопотань, заперечень, звернень та інших процесуальних документів
 • супровід роботи ІТ-компаній

Крім того, адвокати об’єднання надають правову допомогу та здійснюють юридичний супровід господарських справ:

 • господарські спори пов’язанні із проведенням розрахунків за продукцію, товари та послуги, пов’язанні із договірними та позадоговірними правовідносинами.
 • укладення, зміна та розірвання господарських договорів, визнання недійсними господарських договорів або їх окремих частин.
 • господарські спори пов’язанні із відшкодуванням майнової та моральної шкоди, збитків
 • визнання права власності та інших речових прав.
 • господарські спори пов’язанні із реалізацією корпоративних прав.